eZRAK - schéma aplikace

PROČ eZRAK?

eZRAK integruje agendové informační systémy OVS se základními registry.
eZRAK je určen pro střední a velké organizace, které vyžadují flexibilní a robustní řešení.
  • Odběr a zpracování pravidelných aktualizací z registrů.
  • Okamžité aktualizace údajů osob.
  • Získávání údajů z AISEO (Evidence obyvatel), AISC (Informační systém cizinců).
  • Ztotožnění fyzických osob.
  • Katalogy územních celků a adresních míst.
  • Administrátorské nástroje pro konfiguraci a monitorování integrace se základními registry.
  • Audit komunikace se základními registry dle zákona o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb.