CO JSOU ZÁKLADNÍ REGISTRY?

Základní registry jsou jedním z pilířů elektronické veřejné správy tzv. eGovernmentu.

Orgány veřejné správy České republiky (OVS) mají zákonnou povinnost využívat referenční údaje fyzických a právnických osob vedené v základních registrech.

Kromě zvýšení efektivity státní správy, kdy úředník nemusí zjišťovat, která data jsou aktuální a správná,se také zrychluje vyřízení žádostí, a tím se snižuje byrokratická zátěž.

Projekt základních registrů byl spuštěn 1. července 2012.

www.szrcr.cz